Duszpasterstwo Kościoła

Nr 11

Ten obszerny podręcznik rozpoczyna się od omówienia statusu epistemologicznego i historii teologii pastoralnej. 

Jest podzielony na cztery części, w których porusza następujące zagadnienia: 

Misterium Chrystusa Pasterza w Nowym Przymierzu; 
Duszpasterskie wymiary kapłaństwa ochrzczonych: lud prorocki, królewski i kapłański; 
Duszpasterskie wymiary posług osób wyświęconych w służbie wspólnoty ekleszjalnej; 
Życie pasterskie wspólnoty chrześcijańskiej: szkic i propozycje.

SPIS TREŚCI

  • Duszpasterskie wymiary kapłaństwa ochrzczonych: lud prorocki, królewski i kapłański
  • Duszpasterskie wymiary posług osób wyświęconych w służbie wspólnoty eklezjalnej
  • Indeks osobowy
  • Misterium Chrystusa Pasterza w Nowym Przymierzu
  • Przedmowa
  • Skróty
  • Teologia pastoralna: status epistemologiczny i historia jednej z dyscyplin teologicznych.
  • Zakończenie
  • Życie pasterskie wspólnoty chrześcijańskiej: szkic i propozycje

Lista numerów