Trójca Święta a Eucharystia

Nr 116

Trójca Święta to podstawowy dogmat i największa z tajemnic naszej wiary głosząca, że jest jeden Bóg w trzech Osobach, które stanowią: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św.

Eucharystia jest sakramentalnym podsumowaniem całego misterium zbawienia. Jedno i drugie jest symbolem jedynej tajemnicy zbawczej Boga przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym.

Wydawnictwo Pallottinum oddając do rąk Czytelników kolejny zeszyt Communio zaprasza do refleksji nad tajemnicą Trójcy Świętej i Jej obecnością w Eucharystii.

SPIS TREŚCI

 • „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” [Bp Pierre D´ornelas]
 • „Żyję, ale już nie ja żyję” [ks. Jules Monchanin]
 • Duch Święty, bierzmowanie i Eucharystia [Giuseppe Furioni]
 • Eucharystia doświadczeniem trynitarnym u Wilhelma z Saint-Thierry [Matthieu Rougé]
 • Ikona Świętej Trójcy Rublowa [Sante Babolin]
 • Kościół i Eucharystia w świetle tajemnicy Trójjedynego Boga [Michael Figura]
 • Modlić się w Trójcy Świętej [Jean Corbon]
 • Najświętsza Eucharystia – dar Trójcy Świętej i dziękczynienie Kościoła [Ciril Sorc]
 • To jest Ciało moje za was wydane [Philippe Barbarin]
 • Trójca Święta a Eucharystia: tajemnica przymierza [Marc Ouellet]
 • Trójca Święta i Eucharystia w myśli Maurice´a Blonela [Mario Antonelli]
 • Trynitarny wymiar adoracji eucharystycznej [Maria Manuela de Carvalho]

Lista numerów