Sens pracy

Nr 108

Jak chrześcijaństwo ocenia pracę, tego wierzący i niewierzący dokładnie na ogół nie wiedzą. O tym, że istnieje jakieś odniesienie chrześcijaństwa do pracy, i na odwrót, nikt chyba nie wątpi, bądź to by oskarżyć Kościół o lekceważenie pracy ludzkiej, bądź też by chwalić go za jej docenienie. Po rozwinięciu przez Urząd Nauczycielski Kościoła moralności pracy (ściśle związanej z etyką ekonomiczną i społeczną), w czterdzieści lat po ukazaniu się „teologii pracy”, kiedy to encyklika Laborem exercens szkicuje już „duchowość pracy”, nadszedł, jak się wydaje, odpowiedni moment, aby się zapytać już nie o to, jak, ale dlaczego chrześcijanin powinien pracować. Innymi słowy, chodzi o usytuowanie działań człowieka, nazywanych pracą, w antropologii chrześcijańskiej, rozpromienionej pojęciami świętości i miłości.
Daleka od tego, by być przekleństwem, praca zostaje, jeszcze przed pierwszym grzechem człowieka, wpisana w ojcowską dobroć Boga wobec stworzenia. Ludzka ręka zdaje się być bardzo potrzebna temu całkowicie nowemu stworzeniu, które jest jeszcze nieproduktywne: „nie było człowieka, który by uprawiał ziemię” (Rdz 2,5). Dopiero co stworzony człowiek został umieszczony w „ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” (Rdz 2,15). I dlatego właśnie można chyba powiedzieć: „Świat został dany człowiekowi po to, by dopełnił on dzieła stworzenia, nawet wtedy, gdy zaspokaja swe potrzeby”.

SPIS TREŚCI

 • „Chrześcijański sens” pracy. Szkic historyczny [Nikolaus Lobkowicz]
 • Aktywność ludzka w świetle teologicznym – o integrację działania z życiem moralno-duchowym [Stanisław T. Zarzycki SAC]
 • Czy istnieje prawo człowieka do pracy? [Gerard van Wissen]
 • Godność pracy [Rocco Buttiglione]
 • Godność pracy [Rocco Barbotin]
 • Katolicka nauka społeczna o pracy [Johannes Schasching SJ]
 • Krzyż pracy – praca krzyża [Jean-Marie Salamito]
 • Praca a jakość życia [Sergio Belardinelli]
 • Praca kobiet – praca mężczyzn. Spojrzenie historyczno-socjologiczne [Theresa Wobbe]
 • Praca w starożytnym monastycyzmie [Giovanni Spinelli]
 • Praca, grzech, zbawienie [Edmond Barbotin]
 • Sens pracy „Communio” [Lucjan Balter SAC]
 • Sens pracy mnicha [Pascal Adjamagbo]

Lista numerów