Święta gorliwość

Agata KRUCZEK

DOI: 10.48224/COM-213-2021-97

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu było przybliżenie istoty świętej gorliwości w oparciu o nauczanie koptyjskiego patriarchy i teologa, Szenudy III.
Określenie „święta” sprawia, że gorliwość ta jest absolutnie wyjątkowa, bo ściśle związana z Panem Bogiem. Fenomen zaakcentowany został w definicji – święta gorliwość wynika z czystej miłości, pochodzącej od Boga
i jest staraniem o dobro, będące Jego wolą. Ważne było tu ukazanie gorliwości Boga jako wyrazu najwyższej miłości, niemającej nic wspólnego
z małostkową ludzką zazdrością. Pełnią tej gorliwości stało się odkupienie
i przyjście Królestwa Bożego. W dziele szerzenia go potrzebni są zapaleni
współpracownicy Pana, którzy będą tak jak On gorliwi o każdą bezcenną duszę. Artykuł ukazał, w jaki sposób przejawia się święta gorliwość.
Wyraża się ona w pragnieniach i działaniach na rzecz Królestwa, w zaangażowaniu w posługę, we łzach troski o zbawienie innych, w cierpliwym
prowadzeniu słabych krok po kroku, w świadczeniu własnym życiem,
w sile i odwadze pomimo trudności. Wszystko to odbywa się w łączności
z Panem Bogiem.

(reszta artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz