Deklaracja Częstochowska

MIĘDZYNARODOWY KONGRES
MARIOLOGICZNY

Stanowisko Międzynarodowego Kongresu Mariologicznego
w Częstochowie (1996)

W dniach 18-24 sierpnia 1996 roku w Częstochowie na Jasnej
Górze odbywał się Międzynarodowy Kongres Mariologiczny.
Takie Kongresy są organizowane co mniej więcej 4 lata i stanowią najwyższe mariologiczne forum w świecie. Kongregacja
Doktryny Wiary poprosiła Kongres, by zajął stanowisko w kwestii zasadności i potrzeby ogłoszenia dogmatu o Maryi jako Pośredniczce, Współodkupicielce i Orędowniczce (Corredemptrix,
Mediatrix, Advocata). Uczestniczył w tym Kongresie ojciec Celestyn Napiórkowski. Teolodzy utworzyli specjalną międzynarodową komisję do tej sprawy złożoną z teologów wszystkich kontynentów (21 członków). Na czele komisji stanął przewodniczący
Międzynarodowej Papieskiej Akademii Mariologicznej o. Paolo
Melada OFM i sekretarz tej Akademii o. Stefano Cechin OFM.
Komisja wypracowała, a Kongres przyjął specjalną deklarację.
Ze względu na powagę problemu przytaczamy poniżej zarówno
oficjalną wersję włoską, jak jej polski przekład.

(dalsza część artykułu w wersji papierowej)

<<wstecz