Ile millenaryzmu jest w bolszewizmie i narodowym socjalizmie? / Was there Millenarianism in Bolshevism and Nazism?

HELMUTH KIESEL
Heidelberg University, Germany

DOI: 10.48224/COM-208-2019-91

Abstract

As early as in the 1920s and 1930s commentators located chiliastic and millenaristic ideas in the ideology of communism and national socialism. This implies the thesis, that the millenarianism motives contributed to the sucess of communism and nazism. The in-depth analysis of recent research underlined this supposition. However, the significance of apocalyptic or chiliastic ideas for the consciousness of the Nazi leaders and for the acceptance of its policies among the population is still disputed.

Keywords: political religion, political theology, philosophy of history, Third Reich, eschatology

Streszczenie

Już w latach dwudziestych i trzydziestych komentatorzy sytuowali idee chiliastyczne i milenarystyczne w ideologii komunizmu i narodowego socjalizmu. To implikuje tezę, że motywy milenarianizmu przyczyniły się do sukcesu komunizmu i nazizmu. Dogłębna analiza ostatnich badań uwydatniła to przypuszczenie. Jednak znaczenie apokaliptycznych lub chiliastycznych pomysłów dla świadomości nazistowskich przywódców i dla akceptacji ich polityki wśród ludności jest nadal kwestionowane.

Słowa kluczowe: religia polityczna, teologia polityczna, filozofia historii, III Rzesza, eschatologia

(dalsza część artykułu w wydaniu papierowym)

<<wstecz